Prije ili nakon takmičenja odvojite 5 minuta i uzmite učešće Evaluacija Dabar Informatičar 2018

Prijavite se i naučite C++ TP101 - C++, početni nivo

[]